Získejte certifikaci

Poslední aktualizace 24. 5. 2018

Předchozí verze: 5. 10. 2016

ÚVOD

Align Technology, Inc. a osoby k ní přidružené („Align“, zájmeno „my“ a všechny jeho tvary) se zavazuje chránit vaše údaje (pro potřeby tohoto dokumentu „údaje“ označují osobně identifikační údaje, údaje považované za osobní, které poskytnete, nebo údaje, které o vás či od vás shromáždíme prostřednictvím našich webových stránek).

Align navrhuje, vytváří a prodává systém Invisalign® a intraorální skenery iTero® a služby OrthoCAD a aplikaci My Invisalign Smile app, které uživatelům umožňují sledovat a sdílet postup léčby Invisalign tím, že mohou nahrávat fotografie, sdílet stories, vytvářet upomínky vyšetření a dostávat upozornění (dále jen „Aplikace“). Níže je popsáno, jak shromažďujeme, využíváme a sdílíme údaje, které na svých webových stránkách (dále jen „Stránky“) a v Aplikaci získáváme.

Obecně platí, že naše Stránky můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo nám o sobě odhalili jakékoliv osobní údaje. Existují však situace, kdy můžeme zjišťovat informace od vás, o vás či o někom, koho znáte, např. jméno, e-mailovou adresu a/nebo adresu bydliště. Naším záměrem je vás před tím, než od vás takovéto údaje na internetu získáme, informovat a získat váš patřičný souhlas se zpracováním těchto údajů.

Používáním našich Stránek souhlasíte s naším shromažďováním, využíváním, zveřejněním, převodem a zpracováním osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Informace, které od vás získáváme Jak nakládáme se získanými údaji? S kým vaše osobní údaje sdílíme? Cookies a reklamy Ochrana soukromí dětí Odkazy na jiné stránky Marketing a zákaz kontaktování Sociální sítě Mezinárodní předávání informací Bezpečnost Vaše práva Aktualizace Kontaktujte nás

Informace, které od vás získáváme

O našich zákaznících, pacientech (bývalých, potenciálních a současných), rodičích/opatrovnících pacientů, lékařích a návštěvnících webu, kteří se zaregistrují, aby se stali členem Stránek či prostřednictvím on-line formulářů, nebo když stahují a užívají Aplikaci, případně když se přihlásí o odběru newsletteru nebo podstoupí hodnocení úsměvu, shromažďujeme následující osobní a citlivé údaje:

 • Kontaktní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Informace, které nám pomáhají v léčbě, jako např. věk, pohlaví, informace o zdraví týkající se zubů včetně fotografií obličeje a zubů. O těchto účelech vás budeme informovat ve chvíli, kdy vás požádáme o souhlas se shromážděním osobních či citlivých údajů, a shromažďovat budeme pouze údaje, které jsou nezbytně nutné ke splnění těchto účelů.

V případě shromažďování informací o zdravotním stavu či jiného druhu citlivých údajů prostřednictvím našich Stránek vás požádáme o výslovný souhlas.

Budeme také shromažďovat údaje o vašem používání našich Stránek, jak je uvedeno v odstavci „Cookies a reklamy“ níže.

Při určitých příležitostech se můžete rozhodnout nám poskytnout údaje o jiných osobách, např. abychom je mohli oslovit s informacemi o nás. Sdílet jejich osobní údaje s námi můžete pouze pokud jste od nich obdrželi souhlas a svolení tak učinit.

Zpět nahoru

Jak nakládáme se získanými údaji?

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme na základě vašeho užívání našich Stránek, nebo které nám poskytnete, mohou být použity:

 • K nastavení nebo jiná správa vašeho členského účtu na našich Stránkách.
 • K tomu, aby vám bylo umožněno užívat, zakoupit, zarezervovat a/nebo stáhnout produkty a služby, jako např. nákup prostředků k čištění.
 • K tomu, aby vám byly poskytnuty informace o produktech, službách, novinkách a událostech.
 • K tomu, aby vám mohly být poskytnuty údaje o lékařích a jejich ordinacích a abyste je mohli kontaktovat.
 • K tomu, abychom vás mohli požádat o účast na průzkumech či abyste se stali fanoušky (připadá-li v úvahu).
 • K tomu, abychom mohli získávat demografické údaje o uživatelských trendech, věku, pohlaví a všeobecné úrovni příjmů.
 • K tomu, abychom mohli certifikovaným lékařům poskytovat informace o stávajících či potenciálních zákaznících.
 • K analýze našich produktů a služeb, k vývoji nových služeb a produktů, k přizpůsobení produktů, služeb a dalších informací, které zveřejňujeme.
 • K využití obsahu nahraného do Aplikace a jeho sdílení na sociálních sítích, k vytváření kopií vašeho obsahu k propagaci Invisalign na internetu, v televizi, v tisku či jakémkoliv jiném médiu. V žádném propagační materiálu, který vytvoříme, vaše jméno nebude nikdy uvedeno, avšak mějte na paměti, že jiní lidé by vás mohli z fotografií poznat.

Náš právní základ pro shromažďování a využívání osobních údajů popsaný výše závisí na daných osobních údajích a na konkrétním kontextu, v němž je získáváme. Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, např. o poskytnutí našich produktů a služeb Invisalign, budeme zpracovávat údaje k plnění takovéto smlouvy. Za jiných okolností můžeme vaše údaje zpracovávat s oprávněným obchodním zájmem Align, např. k marketingu nebo ke zlepšování našich produktů a služeb, za předpokladu, že tento zájem není převážen našimi právy. O tom, jaký je náš oprávněný zájem, vás budeme vždy jasně informovat v okamžiku sběru údajů.

K získání celkového obrazu o našich produktech a marketingových aktivitách využíváme širokou kombinaci datových zdrojů (on-line, objednávky, zákazníci aj.). Tato data slouží pouze pro naše potřeby; vaše údaje nesdílíme s dalšími společnostmi, které by je užívaly pro jiné potřeby, než je spolupráce s námi.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů za účelem splnění zákonného požadavku nebo k plnění smlouvy, budeme vás o tom v náležitou dobu jasně informovat a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoliv (a také jaké jsou možné následky toho, když osobní údaje poskytnete).

Zpět nahoru

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Spolupracujeme s dalšími společnostmi, které nám pomáhají s marketingem, komunikací, skladováním, prodejem a za tímto účelem s nimi můžeme údaje o vás sdílet. Tito partneři nejsou oprávněni vaše údaje používat k jiným účelům než ke spolupráci se společností Align. Seznam aktuálních poskytovatelů služeb je k dispozici na vyžádání na adrese privacy@aligntech.com:

Vaše údaje můžeme dále sdílet s dalšími společnostmi Align v rámci provádění činností uvedených v části „Jak nakládáme se získanými údaji?“. Seznam společností je k dispozici na vyžádání na adrese privacy@aligntech.com.

Jakékoliv informace, které shromáždíme, včetně osobních údajů, mohou být dále zveřejněny v rámci fúze, akvizice, financování dluhů, prodeje majetku společnosti či podobné transakce, stejně tak v případě insolvence, bankrotu, nucené správy či podobné transakce, během níž by osobní údaje mohly být převedeny třetí straně jako součást majetku společnosti.

Osobní údaje o vás můžeme dále zveřejnit, pokud uznáme, že to je zákonně potřebné či nezbytné, abychom chránili svůj majetek nebo práva (zejména k vymáhání dohod nebo majetkových práv jiných osob).

Vaše osobní údaje můžeme dále sdílet, pokud k tomu dáte souhlas.

Zpět nahoru

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme, pokud máme aktuální oprávněnou obchodní potřebu tak činit (např. k poskytování produktů a služeb Invisalign nebo ke splnění právních, daňových či účetních požadavků).

V případě, že nemáme žádnou aktuální oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, pak vaše data smažeme, anonymizujeme nebo, pokud to nebude možné (např. z důvodu, že vaše údaje byly zálohovány), vaše osobní údaje bezpečně uložíme a zajistíme jejich oddělení od jakéhokoliv dalšího zpracování, dokud nebude možné je smazat.

Zpět nahoru

Cookies a reklamy

Pokud navštívíte naše stránky, můžeme některé údaje z vašeho zařízení shromažďovat automaticky. V některých státech, včetně států Evropského hospodářského prostoru, tyto údaje mohou být podle platných zákonů o ochraně soukromí považovány za osobní údaje.

Konkrétně mohou údaje, které shromažďujeme automaticky, obsahovat informace jako je vaše IP adresa, druh zařízení, jedinečné identifikační číslo zařízení, typ prohlížeče, geografická poloha v širším smyslu (např. stát nebo město) a další technické informace. Můžeme také shromažďovat údaje o tom, jak vaše zařízení interagovalo s našimi Stránkami, včetně jednotlivých navštívených stránek a rozkliknutých odkazů.

Shromažďování těchto údajů nám umožňuje lépe porozumět tomu, kdo naše Stránky navštěvuje, odkud jsou a jaký obsah na našich Stránkách je zajímá. Tyto informace používáme pro potřeby interních analýz a ke zlepšení kvality a relevance našich Stránek pro návštěvníky.

Některé z těchto informací mohou být shromažďovány pomocí souborů cookies nebo podobné sledovací technologie. Pro více informací nahlédněte do části Cookies a reklamy

Zpět nahoru

Ochrana soukromí dětí

Společnost Align nemá zájem shromažďovat údaje o dětech mladších třinácti let, pokud tyto informace nepocházejí od rodičů či opatrovníků. V přístupu na naše Stránky dětem zabránit nemůžeme; žádné údaje však neshromažďujeme bez toho, aniž by bylo jasně uvedeno, že osoba údaje poskytující musí být starší třinácti let. V případě otázek ohledně shromažďování údajů dětí na našich Stránkách nás prosím kontaktujte na privacy@aligntech.com.

Upozorňujeme, že výše uvedená věková hranice se může lišit v závislosti na platných zákonných požadavcích ve vašem státě. V takovémto případě to v momentě sběru údajů uvedeme.

Zpět nahoru

Odkazy na jiné stránky

Naše Stránky mohou dle potřeby obsahovat odkazy na jiné stránky. Společnost Align nenese odpovědnost za ochranou soukromí a obsah takovýchto stránek a uvedení odkazů neznamená, že tyto informace či společnosti podporujeme. To znamená, že pokud se ze Stránek dostanete na stránky, nemáme kontrolu nad tím, jak s vašimi údaji naloží, a neneseme za to odpovědnost.

Dále můžete mít možnost sdílet své údaje s dalšími stránkami, jako jsou např. sociální sítě. Můžeme vám dát příležitost tak jednoduše učinit, avšak za jejich stránky nebo za vaše příspěvky/sdílení neneseme odpovědnost a ani nad nimi nemáme kontrolu. Doporučujeme vám projít si pravidla pro ochranu soukromí a shromažďování údajů těchto stránek a sociálních sítí.

Zpět nahoru

Marketing a zákaz kontaktování

V případě, že máme váš souhlas (je-li třeba), vám můžeme dle potřeby zasílat informace o nás.

Zrušením souhlasu vám společnost Align umožňuje zažádat o ukončení zasílání elektronické komunikace od společnosti Align či jejích partnerů. Pokud si nepřejete od nás komunikaci dostávat, informujte nás o tom prosím v okamžiku sběru údajů nebo nás kontaktujte na adrese remove@aligntech.com a uveďte stát, kde se nacházíte. Mimo to můžete využít také funkce odhlášení odběru v e-mailu. Prosíme vás, abyste nám dali dostatek času na zpracování vaší žádosti.

Mějte na paměti, že takovéto zrušení souhlasu se nevztahuje na nezbytnou komunikaci, jako je např. odpověď na dotaz, a je staženo, pokud nás později požádáte o poskytnutí informací, např. když se znovu přihlásíte k odběru upozornění.

Zpět nahoru

Sociální sítě

Obsah vytvářený uživateli. Pokud jste uživatelem Facebooku, Twitteru nebo jiných sociálních sítí s veřejným nastavením účtu a užíváte hashtagy některé z našich veřejných kampaní, např. #unbraceyoursmile, nebo použijete název produktu, např. #invisalign, #invisalignteen, nebo #invisalignTalk, budeme tak mít možnost získat vaše hodnocení produktu ze sociální sítě a zveřejnit jej na našich Stránkách. Je tomu tak proto, abychom mohli s návštěvníky Stránek sdílet váš názor na naše produkty. Než bude váš komentář zveřejněn na našich Stránkách, projde naší kontrolou. Pokud si nepřejete, aby bylo vaše hodnocení veřejně na našich Stránkách, prosíme vás, abyste nepoužívali uvedené hashtagy.

Zveřejněním či jiným zpřístupněním jakéhokoliv Obsahu o vaší zkušeností s Invisalign na veřejné sociální síti a kliknutím na odpověď „ano“ v případě, že vás požádáme o svolení obsah využít na našich vlastních kanálech, jako je Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign a http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) aj., zaručujete, že je vám třináct let a více a že souhlasíte s podmínkami uvedenými na naší stránce na dané platformě.

Pokud se rodič nebo opatrovník či kdokoliv jiný dozví o obsahu vytvořeném uživatelem pocházejícím od osoby mladší třinácti let, prosím kontaktujte nás na adrese InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Zpět nahoru

Mezinárodní předávání informací

Společnost Align funguje celosvětově, a proto můžeme vaše osobní údaje přesunout do jiného státu, kde je Align aktivní, včetně států, v nichž nepobýváte. Vaše osobní údaje mohou být také uloženy na našich serverech, které se nacházejí mimo stát, kde se nacházíte. Vaše údaje však budeme dále chránit v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a s našimi Závaznými korporátními pravidly.

Nad rámec závazků v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů má společnost Align Závazná korporátní pravidla (Binding Corporate Rules), jež celosvětově stanoví přístup společnosti Align k ochraně a řízení osobních údajů. Tato pravidla jsou přístupná po rozkliknutí odkazu v předchozím odstavci.

Pokud vaše údaje předáme našim poskytovatelům služeb a partnerům vně EHS, děje se tak na základě standardních smluvních ustanovení schválených Evropskou komisí (Align‘s Binding Corporate Rules) nebo v rámci programu Privacy shield.

Zpět nahoru

Bezpečnost

Na našich stránkách jsou bezpečnostní opatření pro zamezení zničení, ztrátě, zneužití a zfalšování, neoprávněnému zveřejnění nebo zpřístupnění údajů, nad nimiž máme kontrolu. Naše webové portály, jako např. Invisalign Doctor Site, předávají údaje o pacientech (včetně osobních údajů) bezpečně pomocí HTTPS. Tyto portály vyžadují uživatelské účty a nejsou dostupné široké veřejnosti.

Zpět nahoru

Vaše práva

Pokud máte právo na přístup, zveřejnění, úpravu nebo odstranění (podle platných zákonů), kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Např. v Kalifornii mohou fyzické osoby jednou za kalendářní rok vyžádat seznam zveřejnění třetím stranám pro potřeby marketingu, která jsme učinili. Prodávání či pronájem osobních údajů jiným společnostem za účelem přímého marketingu nepatří mezi naše činnosti.

V souvislosti se společnostmi Align v Evropě nás mohou fyzické osoby kontaktovat ohledně svých práv na:

 • Přístup, opravu, aktualizaci nebo žádost o vymazání svých osobních údajů
 • Námitku proti zpracování jejich osobních údajů, žádost o omezení zpracování jejich osobních údajů nebo žádost o přenos údajů.
 • Opt-out z marketingové komunikace, kterou můžeme kdykoliv rozesílat. Své právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit z odběru“ nebo „opt-out“ v marketingových e-mailech, které od nás obdržíte. V případě volby opt-out týkající se jiné formy marketingu (např. pošta či telemarketing) nás prosím kontaktujte pomocí údajů uvedených níže.
 • Stažení svého souhlasu kdykoliv, pokud jsme vaše údaje získali a zpracovávali bez vašeho souhlasu. Stažení souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoliv zpracování, které jsme provedli před tímto stažením souhlasu, a stejně tak neovlivní zpracování vašich osobních údajů provedené na základě zákonného zpracování vzniklého jinak než souhlasem.
 • Podání stížnosti u orgánu pro ochranu údajů o shromažďování a užívání vašich osobních údajů. Pro více informací se prosím obraťte na svůj místní úřad pro ochranu údajů.

V Singapuru od nás můžete požadovat poskytnutí informací o způsobech, jak budou vaše údaje, které vlastníme, nebo nad nimiž máme kontrolu, námi byly nebo mohly být použity či zveřejněny rok před podáním takovéto žádosti. Každá žádost o přístup může být zpoplatněna ve výši, která pokryje naše náklady na to, aby vám byly poskytnuty informace o tom, jaké osobní údaje o vás máme, a po obdržení vaší žádosti vám částku sdělíme.

Toto je pouze příklad, vaše konkrétní práva v tomto výčtu nemusejí být uvedena.

Zpět nahoru

Aktualizace

Toto prohlášení můžeme dle potřeby upravovat. Pokud k tomu dojde, bude zde na začátku prohlášení uvedeno datum poslední změny. O takovéto aktualizaci a/nebo úpravě budete informování na našich Stránkách nebo napřímo, pokud to požaduje zákon. Vyzýváme vás k tomu, abyste toto prohlášení pravidelně kontrolovali a byli tak informováni o tom, jak osobní údaje shromažďujeme, využíváme a sdílíme. Pokud s takovýmito změnami nesouhlasíte, přestaňte naše Stránky prosím používat.

Zpět nahoru

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí, fungování našich Stránek, vašich údajů či vašich práv týkajících se těchto údajů anebo vašeho užívání našich Stránek nás prosím kontaktujte na adrese:

Global Headquarters

Align Technology, Inc. Adresát: Privacy Office 2560 Orchard Parkway San Jose, CA 95131 Privacy@aligntech.com

EU Headquarters

Align Technology B.V. Adresát: Privacy Office Arlandaweg 161 1043 HS Amsterdam The Netherlands Privacy@aligntech.com

Případně můžete kontaktovat také místní složku Align, které za využití vašich údajů odpovídá. Kontakt je uveden zde.